Máte dotaz nebo se chcete objednat? Volejte 499 859 755 nebo 499 813 978

Všeobecná chirurgie

V oboru všeobecné chirurgie nabízíme kompletní spektrum ambulantních výkonů, včetně léčby úrazových stavů a doléčování operovaných úrazů.

Chirurgie je veřejností vnímána spíše negativně a s obavami kvůli povaze chirurgických onemocnění a používaným způsobům léčby. Pacient proto návštěvu chirurga a řešení svého problému často oddaluje.

Naší hlavní prioritou je věnovat dostatečný čas a individuální přístup každému klientovi. Ctíme autonomii a důstojnost každého člověka. V rámci daného chirurgického problému se od počátku maximálně snažíme, aby návštěva chirurgie nebyla pro klienta jen na dlouhou dobu traumatizujícím zážitkem.

  • Chirurgické onemocnění klienta nejprve komplexně zhodnotíme, následně řídíme diagnostický proces a poté v přímém dialogu s klientem rozhodujeme o možnostech konzervativní nebo operační léčby.
  • Doménou ambulantní traumatologie jsou končetinové úrazy, některá poranění osového skeletu (páteř, pánev) a hlavy. Léčba každého úrazu je určována mechanismem jeho vzniku, dále typem a lokalitou úrazu a v neposlední řadě celkovým zdravotním stavem jedince. Při konzervativní léčbě úrazů využíváme širokých možností moderních odlehčených fixačních materiálů a různých podpůrných prostředků.
  • Vybrané chirurgické výkony provádíme v ambulantním režimu, v případě potřeby s užitím celkové anestezie, kterou zajišťuje anesteziolog MUDr. Jan Petřík ze společnosti Anesdent s.r.o. (www.anesdent.cz).

Ce2z9200

Informace pro pacienta před výkonem prováděným v celkové anestezii

  • do zdravotnického zařízení se dostavte lační (tj. jídlo naposledy 6 hodin, tekutiny 3 hodiny před výkonem), 24 hodin před výkonem nekuřte!
  • s sebou si přineste doporučení k výkonu, eventuálně záznam o dalších vyšetřeních před celkovou anestezií, průkaz pojištěnce
  • v den výkonu nepoužívejte mastné kosmetické krémy, oční stíny, rtěnku, snímatelné ozdoby a šperky ponechte doma
  • pokud děti po zákroku odvážíte vlastním dopravním prostředkem, je nutné zajistit si kromě řidiče i přímý doprovod k dítěti
  • nejméně 24 hodin po výkonu provedeném v celkové anestezii platí zákaz činností vyžadujících zvýšenou pozornost (tj. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, právní úkony atd.)
  • ze zdravotnického zařízení budete propuštěni pouze s doprovodem
  • standardní anestezie je plně hrazena ze zdravotního pojištění